בניית גשרים בין ישראל לגרמניה

במימון קרן Konrad Adenauer, LOTTO Foundation Berlin ו- GEW Hamburg, Centropa מארגנת אקדמיית סתיו ל-30 מורים ומכפילים ישראלים וגרמנים ממגזר החינוך בין התאריכים 24-28 בספטמבר 2021 ומזמינה אותם לברלין ולהמבורג לאירוע נרחב. תוכנית סמינר. בשתי הערים המטרה היא: להשתמש בעיר ככיתה דיגיטלית להוראת היסטוריה אירופית-יהודית במאה ה-20, עבודת פרויקט חינוך לשואה ותרבות זיכרון משתתפים ישראלים וגרמנים של אקדמיית האביב יתקבצו יחד כדי לחלוק חוויות, לעבוד בקבוצות קטנות דו-צדדיות על פרויקטים חינוכיים, לרשת לעבודת פרויקטים בת-קיימא ולבחון פרויקטי חילופין אפשריים ולעבוד יחד על שיעורים/פרויקטים דו-צדדיים המבוססים על חומרים חינוכיים של Centropa, לדון תרבות זיכרון בגרמניה ובישראל ורשת על פרויקטים חינוכיים דו-צדדיים ברי קיימא ותוכניות חילופי סטודנטים. הפרויקט בניית גשרים וזכירה פעילה נועד: להפחית פחד ממגע, בושה, ספקנות ובורות בין מחנכים גרמנים וישראלים ובכך ליצור את הבסיס לחילופי דברים פתוחים, אמיצים וברי קיימא. לקדם חילופי חוויות בנושאים כמו תרבות הזיכרון, חינוך לשואה וחינוך לסובלנות לאפשר יצירת רעיונות פרויקטים מודרניים, פדגוגיים, מוכווני נוער המבוססים על החומרים של Centropa לשימוש בהקשרים חינוכיים בבית הספר ומחוץ לבית הספר. Centropa תפעל כשותפה ברשת מעבר לסיום הפרויקט עם הערוצים הדיגיטליים והפלטפורמה החינוכית שלה (zahor.centropa.org) כדי לאפשר חילופי קיימא בין מורים גרמניים וישראלים וללוות רעיונות לפרויקטים.